Coaching for Change

Sodelujoče države

Fotogalerija

 

Coaching for Change je prvi mednarodni projekt, katerega nosilec in koordinator je Ribalon. Projekt traja od 1. avgusta 2016 do 31. maja 2017 in združuje partnerstvo enajstih evropskih držav.

Coaching for Change odgovarja na dva cilja Inclusion and Diversity Strategy, objavljene s strani Evropske komisije decembra 2014 in sicer povečanje zavezanosti inkluziji in raznolikosti s strani različnih akterjev v Erasmus+: Youth in Action ter podpora organizacijam pri razvoju kakovostnih projektov, ki vključujejo in so v korist mladim z manj priložnostmi (z omogočanjem usposabljanj, orodij in kovčinga.). S tem projekom se kot udeleženec v Erasmus + Youth in action zavzemamo za inkluzijo in spodbujanje raznolikosti ter spodbujamo različne organizacije da razvijejo kakovostne storitve, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi z usposabljanjem mladinskih delavcev za uporabo Brief Coaching-a, ki ga bodo lahko uporabljali pri delu z mladimi. S projektom sledimo tudi priporočilom Sveta, ki so bili sprejeti 22. aprila 2013 v okviru Jamstva za mlade (2013/C 120/01). V priporočilih posebno pozornost namenjajo projektom, ki skušajo izboljšati kakovost podpornih storitev, ki so namenjene  mladim z manj priložnostmi in stremijo k opolnomočenju mladinskih delavcev, ki delujejo neposredno s to ciljno skupino.

Cilji projekta

S projektom želimo pomagati mladinskim delavcem, da izboljšajo svoje spretnosti in kompetence za delo in hkrati spodbujamo njihov profesionalni in osebni razvoj. Projekt tako mladinskim delavcem preko usposabljanja ponuja strategije in orodja za delo z mladimi z manj priložnostmi ki na enostaven način pomagajo do želenih sprememb. Preko veščin kovčinga in vodenjem pogovorov, ki opolnomočijo mlade bodo pomagali mladim, da doživijo uspeh, postanejo bolj samozavestni, bolj odgovorni ter si želijo doseči več zase in za skupnost v prihodnosti.

Naše partnerstvo je novo nastala skupnost, ki združuje partnerje, ki delajo na področju socialne vključenosti mladih z manj priložnostmi in strokovnjake s področja Brief Coaching z namenom sodelovanja v mladinskem sektorju na mednarodnem nivoju. Brief Coaching (imenovan tudi Solution Focused Coaching) je dokazano visoko učinkovit in v posameznika usmerjen pristop za doseganje želenih sprememb/ciljev. Kakovosten kovčing je orodje, ki je pogosto rezervirano za tiste, ki si ga lahko privoščijo. Mladi z manj priložnostmi imajo zato minimalne možnosti, da bi imeli korist od sodobnih pristopov, ki izboljšujejo življenje, delovanje in vedenje. Mladinski delavci ki delajo s temi mladimi so pogosto prezaposleni, da bi se udeležili vrhunskega usposabljanja, ki bi jih opremilo z učinkovitimi orodji. Projekt to vrzel zapolnjuje s tem, da ponuja vrhunski trening kovčinga za spremembo, z namenom prenesti  veščine kovčinga deprivilegiranim.

Projektni info pack za udeležence: INFO PACK – Coaching for Change

Videoutrinki iz projekta:

English

logo for change2