Mednarodni projekti

No Panic mednarodni project, namenjen mladinskim vodjem in delavcem, ki se velikokrat znajdejo v kriznih situacijah, ko morajo hitro reagirati in najti ustrezno rešitev v najkrajšem možnem času. Trajanje projekta: 1.8.-30.11.2017.

Social Innovation Match mednarodni projekt, namenjen izmenjavi dobrih praks in inovativnih pristopov pri delu z ljudmi. Trajanje projekta: 1.9.2016 – 30.6.2017.

Coaching for Change mednarodni projekt za mladinske delavce in mladinske vodje, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi in se želijo naučiti veščin k rešitvam usmerjenega kovčinga. Trajanje projekta: 1.8.2016 – 31.5.2017.

logo for change2

Art of Inclusion mednarodno usposabljanje za tiste, ki delajo z ranljivimi skupinami in se želijo naučiti uporabe umetnosti pri vključevanju ranljivih skupin v družbo. Trajanje projekta: september 2016 – oktober 2016.

EuroPet Partners mednarodno usposabljanje na temo spremljevalnih živali za osebe s posebnimi potrebami. Trajanje projekta: september 2016.