STROKOVNO USPOSABLJANJE IZ K REŠITVAM USMERJENEGA PRISTOPA

K rešitvam usmerjen pristop (ang. Solution Focused Approach) postaja v mednarodnih vodah vse bolj priljubljen. Vedno več posameznikov in organizacij, ki delajo neposredno z ljudmi, ga uporablja pri svojem kliničnem, terapevtskem ali svetovalnem delu, odločanju, strategiji, načrtovanju, spremljanju kakovosti, ipd. Zadnje desetletje pridobiva veljavo in priljubljenost tudi v podjetniškem svetu. Ker je usmerjen v prihodnost in v močna področja ter resurse, je idealen v situacijah, kjer potrebujemo hitre odločitve in sodelovanje vseh udeleženih. Z usmerjanjem pozornosti na želeno prihodnost (namesto v preteklost, ki jo obžalujemo) in z osredotočanjem na veščine (namesto na primanjkljaje) daje k rešitvam usmerjen pristop primerljive rezultate ostalim pristopom pri delu z ljudmi s pomembno razliko, da cilj doseže v bistveno krajšem času. Zato je zelo primeren v situacijah, kjer se klienti (uporabniki oz. stranke) srečujejo z zelo akutnimi problemi in ki se znajdejo v kriznih situacijah, kjer nujno potrebujejo takojšnje učinkovite strategije, kako in kam naprej.

NAČIN DELA

K rešitvam usmerjenega pristopa se lahko naučimo le s prakso. Zato je usposabljanje izrazito praktične narave. Stremi k temu, da vsakega udeleženca pripravi, da lahko naučene veščine začne takoj uporabljati pri svojem delu. Hkrati bodo udeleženci z usposabljanjem položili dobre temelje za svoj nadaljnji profesionalni razvoj. Večina dela bo tako potekala v parih ali manjših skupinah, uporabljene vaje pa so skrbno zasnovane tako, da so neposredno relevantne za delo v praksi (pri delu z ljudmi). Praktična naravnanost hkrati pomeni tudi, da boste imeli osebno izkušnjo učinka v rešitev usmerjenih vprašanj in boste tako bolje razumeli kaj bodo najverjetneje doživeli vaši klienti (uporabniki oz. stranke) med vašimi srečanji.

Usposabljanje je zastavljeno tako, da odgovarja na potrebe zelo raznolikih udeležencev, ki prihajajo iz različnih delovnih okolij (npr. socialni delavci, mediatorji, kovči, terapevti, svetovalci, pedagogi, moderatorji, trenerji, HR, ipd). Primarno je namenjeno tistim, ki delate z ljudmi in imate izobrazbo iz ustrezne smeri (npr. socialno delo, pedagogika, psihologija in druge humanistične oz. družboslovne smeri). K uvodni stopnji usposabljanja se lahko priključijo tudi ostali, ki jih zanima delo z ljudmi ali se želijo naučiti tehnik zase.

Štiridnevno intenzivno usposabljanje iz spoznavanja k rešitvam usmerjenega pristopa  omogoča dobre osnove za uporabo k rešitvam usmerjenih principov v vsakdanjem delu (in življenju). Primerjava z vodilnimi mednarodnimi šolami po tem pristopu kažejo, da štirje dnevi zadoščajo za uporabo pristopa v praksi. Temeljito boste spoznali vsa orodja in tehnike k rešitvam usmerjenega pristopa, tekom usposabljanja bo omogočena tudi izkušnja kako poteka proces dela s klientom v živo. Predstavljeni bodo številni konkretni primeri in video posnetki dela z resničnimi klienti, kot tudi delo z raznolikimi ciljnimi skupinami in posamezniki (mladimi, družinami, pari, skupinami).

IZVAJALCI

Slovensko usposabljanje bo vodila dr A. Biba Rebolj, strokovna direktorica inštituta Ribalon, ki je zaključila specializacijo iz k rešitvam usmerjenega pristopa v Veliki Britaniji pri največji in najstarejši instituciji v Evropi (BRIEF London). Svoje znanje je izpopolnjevala na številnih nadaljnjih usposabljanjih v tujini (Belgija, Anglija, Avstrija, Nizozemska, ZDA, Nemčija). Za reference, publikacije in podrobnosti obiščite LinkedIn profil. Celotno strokovno usposabljanje je načrtovano po angleškem modelu, vse praktične vaje in aktivnosti so sestavljene skupaj s strokovnim svetom Ribalonovih supervizorjev in svetovalcev ter z ekipo Solution Focused Possibilities UK.

TERMINI USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo potekalo v dveh delih v Ljubljani:

7. in 8. oktobra 2019 med 10.00 in 17.00 uro

18. in 19. novembra 2019 med 10.00 in 17.00 uro

Za opravljeno usposabljanje in jamstvo inštituta Ribalon o pridobljenih veščinah je potrebna udeležba na vseh dnevih v celotnem trajanju. Udeležba samo na enem sklopu ni možna. Zaradi intenzivne praktične naravnanosti je število mest omejeno.

Za dostop do brezplačne predstavitvene delavnice (60 min) pošljite mail na biba@ribalon.org.

 

PODROBNEJŠA VSEBINA USPOSABLJANJA

SKLOP 1 (2 dni, 7. in 8.10.2019)

V tem sklopu boste pridobili temeljne veščine, orodja in tehnike k rešitvam usmerjenega pristopa ter jih preizkusili v praksi ob ogledih dela z resničnimi klienti. Vsebine prvega sklopa:

 • Teoretična izhodišča – socialni konstrukcionizem, sistemska teorija, konstruktivizem, salutogeneza: Milton Erickson, Gregory Bateson, Ludvig Wittgenstein, Mental Research Institute (MRI) Palo Alto, Kratka, v rešitev usmerjena terapija (De Shazer, Kim Berg)
 • Razlike med SF (Solution Focused) in ostalimi pristopi
 • 3 temeljne sestavine k rešitvam usmerjenega pogovora (Listen, Select, Build)
 • Temeljne »sestavine« SF srečanja (Single Session Therapy): najboljši upi, vprašanje o jutri (oz. o čudežu), lestvice
 • Delo s klienti – demonstracija

Ob tem bomo veliko časa namenili praktičnim vajam in izkustvenemu učenju k rešitvam usmerjenih vprašanj:

 • Podroben opis želene prihodnosti
 • Izjeme in konstruktivno poslušanje
 • Odkrivanje resursov: kako klienta nasloviti v njegovih resursih že takoj na začetku?
 • Kako spremeniti opis problema v opis priložnosti?
 • Kako rešiti konflikte in zgraditi sodelovanje?
 • Kako delati z več ljudmi hkrati, ki imajo različne cilje?
 • Kako delati z ljudmi, ki pri vas niso prostovoljno?
 • Kako zaključiti srečanje
 • Nadaljnja srečanja

 

SKLOP 2 (2 dni, 18. in 19.11.2019)

V tem sklopu bomo delali na konkretnih vprašanjih udeležencev ter obravnavali kompleksnejše primere. Videli boste še več posnetkov dela z različnimi klienti, poleg tega bomo imeli demonstracijo dela z resničnim klientom v živo (prvo srečanje). Ob koncu usposabljanja obstaja velika verjetnost, da:

 • se boste počutili polni energije in boste komaj čakali, da nove veščine uporabite pri svojem delu
 • boste svoje kliente/uporabnike videli v drugačni luči (znali boste izluščiti njihove veščine)
 • boste dobili potrditev v vaših trenutnih akcijah
 • bi vam bilo žal, če se usposabljanja ne bi udeležili
 • boste morda ravno vi eden izmed bodočih slovenskih vodilnih k rešitvam usmerjenih praktikov
 • se vam bo življenje drastično spremenilo (na bolje).

Poleg splošnih učinkov se bomo dotaknili tudi specifičnih vsebin

 • Radikalna drugačnost in preprostost k rešitvam usmerjenega pristopa – kaj pri k rešitvam usmerjenem pristopu počnemo in kako to počnemo?
 • Analiza prakse na konkretnih kompleksnih primerih iz različnih področij (terapevtsko in coaching).
 • Najpogostejše napake, ki povrzročijo, da se med srečanjem zataknemo in kako jih odpraviti
 • Supervizija pri k rešitvam usmerjeni terapiji in coachingu
 • Uporaba pristopa v praksi za različne ciljne skupine: prilagajanje pristopa
 • Kritike k rešitvam usmerjenega pristopa in argumenti proti

Predpriprava: Osvežitev znanja z branjem izbranih tekstov (udeleženci dobijo po elektronski pošti).

 

PRIJAVE IN REGISTRACIJA

Prijavite se preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno. Vaše mesto v skupini je potrjeno s plačilom kotizacije.

Kotizacija za slovensko 4-dnevno strokovno usposabljanje 2019 je 650 eur. Možno je plačilo na obroke.

 

ZA ZAKLJUČEK …

Inštitut Ribalon je februarja 2019 praznoval četrto obletnico uradnega delovanja. Za tem je dvanajst let prakse dela z mladimi, posebej z mladimi z manj priložnostmi in zadnje dve leti intenzivno klinično delo v Londonu. Do danes izvedena usposabljanja in delavnice so bili med udeleženci iz različnih držav sprejeti zelo toplo in pozitivno (izraženo zadovoljstvo v 9,8/10 primerov; n > 900).

Vsi naši programi in storitve so visoko kakovostne in pripravljene v skladu z najnovejšimi praksami in trendi v stroki. Redno skrbimo za strokovni razvoj in jamčimo za visoko kvaliteto. V kolikor z udeležbo na strokovnem usposabljanju ne boste zadovoljni, vam vrnemo denar.

Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmete potrdilo o udeležbi z navedenimi kompetencami in urami. V kolikor se boste v prihodnosti odločili za nadaljnje usposabljanje ali prijavo na certifikat, vam bo to potrdilo štelo v izkaz opravljenih usposabljanj.

Koristne povezave:

– Ribalonovi mednarodni partnerji, strokovni svet in supervizorji

– Raziskovalni izsledki in študije, ki potrjujejo učinkovitost pristopa

– Evropska zveza za Kratko, v rešitev usmerjeno terapijo EBTA

– V rešitev usmerjen pristop v organizacijah za CEE regijo