Ti, ki bereš ta blog,

drugi zapis v slovenščini (prava redkost!), torej gre za nekaj resnično pomembnega (večino zapisov namreč objavljamo v angleščini zaradi mednarodne vpetosti – klikni tukaj za angleški blog).

Prejšnji teden smo zaključili prvo slovensko strokovno usposabljanje. Dobili smo prvo generacijo srčnih ljudi, ki bodo pri svojem delu in življenju lahko uporabili ta pristop in z njegovo pomočjo dosegli spremembe na bolje. Tekom tretjega sklopa usposabljanja, ki je potekalo v angleščini, se je med odmorom razvila razprava o tem kako naj določene koncepte prevajamo v materni jezik. Solution Focused Approach smo sprva razumeli kot “v rešitev usmerjen pristop” in prevod je bil sicer po eni strani malce neroden, saj se je treba navaditi izgovarjave, po drugi strani pa zelo konkreten, saj je jasno povedal kam smo usmerjeni in kje je naša pozornost.

Pri prakticiranju in delu s klienti po tem pristopu se, zlasti začetnikom, pogosto zgodi, da je praktik/kovč/terapevt bolj navdušen nad želenimi spremembami kot klient. Hkrati tudi ni redkost, da se v pogovoru praktik vda skušnjavi skuša klienta pripeljati do rešitve. Vendar to ni naša naloga. Naloga praktika, ki dela po v rešitev usmerjenem pristopu je predvsem da ustvari kontekst, v katerem rešitve postanejo možne. V tem smislu rešitev ni cilj, temveč kvečjemu posledica.

Zatorej je bolj primeren prevod k rešitvam usmerjen pristop, saj s tem odpira svobodo in prostor ter ne “zahteva” rešitev. Morda čas še ni zrel za konkretne rešitve. Morda konkretne rešitve kdaj tudi niso želeni cilj. Morda jih kdaj celo ne potrebujemo. Morda ni nujno, da do konkretnih rešitev pridemo tekom srečanja, temveč se lahko pojavijo šele po njem. Vsekakor je zavezanost k rešitvam per se lahko nevarna, predvsem takrat, kadar tako prepričanje pride s strani praktika. Vsako praktikovo prepričanje namreč omaja vlogo klienta kot eksperta.

Odpira se tudi vprašanje ali “k rešitvi” ali “k rešitvam”. Delovna verzija se trenutno bolj nagiba k uporabi množine,  torej “k rešitvam usmerjen pristop” saj ni nujno, da najdemo zgolj eno samo rešitev. Rešitev je lahko neskončno in ko ugotovimo, da nekaj ne deluje, poskusimo nekaj drugega; to pa je kontinuiran proces.

Zatorej pozdravljamo in sprejemamo nov prevod Solution Focused v “k rešitvam usmerjen pristop”. Jezik je pomemben, saj odraža naša razmišljanja, ki postanejo besede, nato prepričanja in na koncu akcije. K rešitvam usmerjen pristop v Sloveniji je koncept, ki se šele razvija, kljub dolgoletni uveljavljenosti v svetu. Zatorej praznujmo soustvarjanje, gradnjo in prve korake v Sloveniji – sedaj imamo prvo generacijo ljudi zelo različnih profilov, ki bo skupaj zmogla veliko več, kot je uspel Ribalon sam!

Biba